Ağrı Tedavisi

Ağrı tedavisi

    Ağrı, Uluslararası Ağrı çalışmaları Birliği tanımına göre; gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan, hoş olmayan duyusal ve emosyonel deneyimdir. İnsanoğlunun en karmaşık duyumudur. Kadınlarda ağrı şiddeti daha yüksek, yalnız yaşayanlarda ağrı şiddeti fazladır.
    Ağrı akut ve kronik ağrı olarak karşımıza çıkar. Kronik ağrı nosiseptif, nöropatik ve psikojenik karakterde olabilir. Nosiseptif ağrı da somatik ve visseral ağrı şeklinde karşımıza çıkar.
    Ağrı değerilmesine dikkat edilmelidir. Bu amaçla;
        •  Anamnez
        •  Fizik muayene (inspeksiyon, palpasyon, eklem hareket açıklığı muayenesi, nörojenik muayenesi…)
        •Tanısal testler
        •Ağrı düzeyinin değerlendirilmesi (VAS; likert, McGill Ağrı Anketi)
        •Nöropatik ağrı değerlendirilmesi (DN4, LANSS, Pain-DETECT)
        •Depresyon düzeyi değerlendirilmesi
        •Yaşam kalitesi değerlendirilmesi
        •Psikolojik fonksiyonların değerlendirilmesi
        •Sosyal destek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
        •Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi ayrıntılı olarak yapılmalıdır.

Ağrı tedavisi hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi, altta yatan nedenin ve ağrıyı arttıran, azaltan nedenlerin tespit edilmesine dayanır. Farmakolojik ilaç tedavisi, girişimsel tedavi, fizik tedavi uygulamaları, egzersiz uygulamaları ve psikoterapi yöntemlerini içerir.

Scroll to Top