OZON TERAPİ

    Ozon (O3), üç oksijen atomundan oluşan oda sıcaklığında gaz halinde bulunan, renksiz, kendine has kokusu olan oksijenin kimyasal bir türevidir. Medikal olarak kullanılan O3 özel jeneratörlerde saf oksijenin yüksek voltaj farkından geçirilmesi sonucu elde edilir. Jeneratörden elde edilen bu gazın %5’i ozon %95’i oksijenden oluşur.

    Ozon terapi, mikrodolaşım ve periferik sistemin uyarılması, kanın oksijen taşıma fonksiyonunun düzenlenmesi, kanın pıhtılaşmasının azaltılması, antioksidan sistemin uyarılması, vücut direncinin artması,analjezik ve antiinflamatuvar, immünomodülasyon etkileri ve bakterisidal, virusidal ve fungusidal etki göstermektedir. Ozon tedavisi ile hücre ve dokuların oksijenlenmesi artarak rejenerasyonu hızlanır.

Ozon sistemik ve topikal uygulama şeklinde yapılabilir.

Majör otohemoterapi: Hastadan alınan 100 ml kan özel sistemlerle uygun dozda ozon ile karıştırılır. Bu hazırlanan karışım hastaya tekrar intravenöz olarak geri verilir.

Minör otohemoterapi: Hastadan alınan 2-5 ml venöz kan ve bu kanın ozon gazı ile karıştırılarak intramüsküler olarak hastaya enjekte edilmesidir.

Rektal ozon uygulaması: Ozon gazının rektal olarak uygulanmasıdır. Çeşitli barsak hastalıklarında, damar problemi olanlarda uygulanır.

İntraartiküler Uygulama: Ozon gazının eklem içine enjekte edilmesidir.

Torbalama: Cilt yara ve ülserleri tedavisinde lezyonlu bölge özel torbaların içine alınır ve uygun dozda ozon gazı geçirilerek yapılan uygulama yöntemidir.

    Ozon terapi uygulama alanları; kas iskelet sistemi hastalıkları, bel, boyun, omuz, diz ağrıları, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit gibi romatizmal hastalıklar, osteoartrit, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu, osteomiyelit, diyabetik ayak, bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları, kansere bağlı yorgunluk, cilt hastalıkları gibi çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Favizm (bakla zehirlenmesi), Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği, hamilelik, kontrolsüz hipertiroidi durumlarında uygulama yapılmaz.

Scroll to Top